Historia PROPu

Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych w Pucku została powołana na zebraniu organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu puckiego w dniu 3 marca 2004r. Radę PROP tworzy 7 członków – reprezentantów organizacji pozarządowych, wybranych na walnym zebraniu organizacji pozarządowych Powiatu Puckiego w drodze głosowania. Cele Rady zostały szczegółowe zawarte w obowiązującym statucie.

Aktualny skład rady:

Marcin Selonke – przewodniczący

Katarzyna Jabłońska – wiceprzewodniczący

Piotr Neubauer – sekretarz

Bogusława Budzisz – członek

Mikołaj Czuba – członek

Eugenia Palubicka – członek

Adam Marcinowski – członek

Jednocześnie, członkiem delegatem do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych w Gdańsku został sekretarz Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych w Pucku pan Piotr Neubauer.