Termin ucieka! Nabory projektów w naszym powiecie

Szanowni Państwo,

Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych w Pucku przypomina
o ogłoszonych konkursach na realizację zadań publicznych w roku 2018 na terenie naszego powiatu. Poniżej znajdą Państwo linki do poszczególnych konkursów:

  1. Starostwo Powiatowe w Pucku: ogłoszenie o konkursie
    termin składania wniosków: 13 grudnia 2017 r.;
  2. Urząd Mista Pucka: ogłoszenie o konkursie
    termin składania wniosków: 02 stycznia 2018 r;
  3.  Urząd Gminy Puck: ogłoszenie o konkursie
    termin składania wniosków: 29 grudnia 2017 r.;

Z poważaniem

Zarząd PROP w Pucku

Konsultacje Rocznego Programu współpracy powiatu puckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Szanowni Państwo,

Publikujemy projekt „Rocznego Programu współpracy Powiatu Puckiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018″ wraz z załącznikiem dotyczącym konsultacji programu w dniach 11 – 27.10. 2017 r.

Prosimy o zapoznanie z dokumentami i o przekazanie ewentualnych uwag na adres poczty elektronicznej: k.miller@starostwo.puck.pl
lub o ich złożenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pucku bądź przesłanie pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pucku,
ul. E. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck w terminie do godziny 15:30 w dniu
27 października 2017 r.
wpisując w tytule: „Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Puckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.

Z poważaniem

Piotr Neubauer

Sekretarz PROP w Pucku

Konsultacje programu współpracy 2018

Roczny program współpracy 2018

ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH „ZAKOCHAJ SIĘ W PUCKU”

Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych w Pucku wraz z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Pucku mają zaszczyt zaprosić na Święto Organizacji Pozarządowych:

„ZAKOCHAJ SIĘ W PUCKU”

11 czerwca 2017 roku Plac Wolności w Pucku

Początek: godz. 13:00

PROGRAM ŚWIĘTA:

13.00     Przemarsz członków organizacji pozarządowych, władz samorządowych i zaproszonych gości

13.10     Otwarcie plenerowej wersji Święta Organizacji Pozarządowych

13.20     Zumbowanie – prowadzi Natalia Król oraz wspólne zdjęcie NGO

13.30     Prezentacje działalności organizacji pozarządowych Powiatu Puckiego

13.48     Hejnał Pucka sygnałem do zwiedzania miasta z przewodnikiem

15.30     Koncert Anny Brzeskiej, laureatki Konkursu Wokalnego „Talenty”

16.00     Zakończenie

 

Podczas naszej imprezy dodatkowo:

– prezentacje, pokazy, konkursy,

– badanie poziomu cukru, porady dietetyka,

– dmuchańce, szczudlarze, animacje dla dzieci,

– rozgrywki sportowe, bańki mydlane,

– kuchnia regionalna.

 

IMG_3463-1024x683-998x500

źródło zdjęcia: http://miastopuck.pl/swieto-organizacji-pozarzadowych/

opublikował: Piotr Neubauer, sekretarz PROP, przewodniczący RDPP Powiatu Puckiego

Protokół z Walnego Zebrania Organizacji Pozarządowych z Powiatu Puckiego z dnia 03 kwietnia 2017 r.

W dniu 03 kwietnia 2017 r. o godz. 17:00 w Sali Ratusza w Pucku (ul. Plac Wolności 1) odbyło się Walne Zebranie Organizacji Pozarządowych z Powiatu Puckiego. Obrady rozpoczął Przewodniczący PROPu Janusz Golisowicz witając licznie zgromadzonych członków organizacji oraz włodarzy: burmistrz Pucka Hannę Pruchniewską i Wójta Gminy Puck Tadeusza Puszkarczuka. Pan Golisowicz zgłosił pana Ireneusza Makowskiego na przewodniczącego zebrania. Po jednomyślnym głosowaniu przewodniczącym zebrania został pan Makowski. Następnie wybrano jednogłośnie na protokolanta obrad panią Barbarę Mudlaff. Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał. Prawomocność stwierdzono. Zaakceptowano jednogłośnie następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór przewodniczącego Zebrania
3. Wybór protokolanta obrad
4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał
5. Zatwierdzenie porządku zebrania
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych
w latach 2014-2017
7. Wybór komisji uchwał i wniosków (3 osoby)
8. Wybór komisji skrutacyjnej (3 osoby)
9. Wybory
10. Ogłoszenie wyników
11. Przedstawienie zgłoszonych uchwał i wniosków
12. Zamknięcie zebrania
Następnie Katarzyna Jabłońska i Barbara Mudlaff za pomocą prezentacji
multimedialnej opowiedziały o aktywnościach Rady (prezentacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu – Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych w Pucku). Po prezentacji zabrała głos burmistrz Pucka, potem wójt Puszkarczuk, oboje dziękowali za aktywność i działania Rady oraz organizacji pozarządowych, zachęcali do zgłaszania i informowania o działaniach NGO i poinformowali o ilości środków przeznaczanych dla
organizacji w ramach grantów. Przewodniczący zebrania prosił o zgłaszanie chętnych do komisji uchwał i wniosków. Wybrano: Katarzynę Jabłońską, Eugenię Palubicką oraz Barbarę Heland. Do komisji skrutacyjnej powołano: Józefa Gruchałę – przewodniczącego, Annę Kucharzak – sekretarz, Dorotę Kornak – członkinię. Komisja przeprowadziła wybory
i stwierdziła, że oddano 38 głosów, w tym 37 głosów ważnych i 1 głos nieważny. Do składu Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych w Pucku weszli w kolejności uzyskanej największej liczby głosów następujące osoby: Katarzyna Jabłońska – 32; Marcin Selonke – 29;
Piotr Neubauer – 28; Bogusława Budzisz – 27; Mikołaj Czuba – 27; Eugenia Palubicka – 26; Adam Marcinowski – 26. Nie przedstawiono żadnych uchwał i wniosków. Na tym przewodniczący zebrania zamknął walne i zaprosił na szkolenie o loterii fantowej.

Protokół sporządziła:
Barbara Mudlaff

Walne Zebranie Organizacji Pozarządowych z Powiatu Puckiego – zaproszenie

Szanowni Państwo,

w dniu 3 kwietnia br. o godz. 17:00 w sali ratuszowej w Pucku odbędzie się Walne Zebranie Organizacji Pozarządowych z Powiatu Puckiego połączone z częścią szkoleniową.
Program obejmuje:
– przedstawienie działalności Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych w Pucku w latach 2014-2017
– wybory do Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych w Pucku
– szkolenie „Darowizny, loterie i zbiórki publiczne”, prowadząca: Agnieszka Dejna i Janusz Golisowicz ze Spółdzielni Socjalnej Dalba.
W załączeniu przesyłamy wzór upoważnienia pisemnego do udziału w wyborach.
Zapraszamy serdecznie członków NGO do udziału w spotkaniu.
Pozdrawiamy,
Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych w Pucku