Konsultacje Rocznego Programu współpracy powiatu puckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Szanowni Państwo,

Publikujemy projekt „Rocznego Programu współpracy Powiatu Puckiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018″ wraz z załącznikiem dotyczącym konsultacji programu w dniach 11 – 27.10. 2017 r.

Prosimy o zapoznanie z dokumentami i o przekazanie ewentualnych uwag na adres poczty elektronicznej: k.miller@starostwo.puck.pl
lub o ich złożenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pucku bądź przesłanie pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pucku,
ul. E. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck w terminie do godziny 15:30 w dniu
27 października 2017 r.
wpisując w tytule: „Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Puckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.

Z poważaniem

Piotr Neubauer

Sekretarz PROP w Pucku

Konsultacje programu współpracy 2018

Roczny program współpracy 2018